Rejestracja użytkownika

Pola, które muszą pozostać wypełnione oznaczone są gwiazdką. (*)

Kod klienta:  * 
Nazwa:  * 
W przypadku klientów indywidualnych należy wpisać tylko jedną osobę.
Adres:  * 
NIP (firmy):
Numer ostatniej faktury/umowy:
Adres e-mail:  * 
Telefon:  * 
Zgoda:  * 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ul. Powstańców 13. Dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy i będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o dostępie do elektronicznego biura obsługi klienta (e-BOK).
Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl
Regulamin:  * 
Zapoznałem się z regulaminem e-BOK Zapoznaj się z regulaminem systemu e-BOK 
Poprawność danych:  * 
Klient ponosi odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane.
 
Proszę przepisać kod
znajdujący się
na obrazku powyżej:
 *